Круглова Ирина "Гранд-канал в Венеции", двп / масло. 15 х 20 см., 2019 г.