Вечерние ромашки

Вечерние ромашки

Круглова Светлана "Вечерние ромашки", холст / масло, 50 х 70 см., 2022 г.

Круглова Светлана "Вечерние ромашки", холст / масло, 50 х 70 см., 2022 г.